Vil du vide mere om undervisningen, inden du beslutter dig?
Kontakt Rasmus Aagaard på e-mail tegneskolekbh@gmail.com
og aftal et besøg på skolen.

Tegn og mal som en prof!

4 dage om ugen med analytisk tegning og impressionistisk maleri.

Der findes ikke tilsvarende tilbud i København.

Der er ingen formelle adgangskrav, men det vil være en fordel, hvis du har tegnet før. Hvis du tidligere har gået på et aftenhold på TegneskoleKBH, har du allerede et godt indtryk af hvad du kan forvente af skolen. Ellers læs nedenstående grundigt og henvend dig gerne til os med dine uddybende spørgsmål.

Vælger du, som mange gør, at tage flere semestre på Dagskolen, kan du se frem til 10 % rabat på kursusgebyret fra 2. semester og frem.

Ligesom i fodbold er "reglerne" for klassisk kunst simple, men det tager mange års træning at mestre. Dette kursus er for dig, der er klar til at fordybe dig i en verden af klassisk kunst, gennem 4 spændende og udfordrende måneder.

Det bliver sjovt, og det bliver hårdt.

Du vil få en masse kritisk feedback på dit arbejde undervejs, både individuelt og under fælles gennemgang.

Det kan til tider føles hårdt for nogle, men husk på, at kritikken aldrig drejer sig om dig som person, men udelukkende er ment som en hjælp til din kunstneriske udvikling.

FORM OG FARVE

På TegneskoleKBH's dagskole vil du blive undervist i både tegning og oliemaleri. Du vil på denne måde udvikle din sans for både form (tegning), og farve (maleri). Du vil skiftevis komme til at arbejde med hurtige skitser og længere studier, både efter opstillinger og efter model (portræt og nøgenstudie). Fra tid til anden vil eleverne tegne portrætter af hinanden.

Vær opmærksom på, at det forventes at du laver mindre hjemmeopgaver fra uge til uge.

Form:

På TegneskoleKBH har vi en analytisk tilgang til tegning, hvilket vil sige at vi fokuserer på motivets rumlige struktur. Vi begynder med simple opstillinger af geometriske figurerer, derefter tegner vi efter gipsafstøbninger, og siden efter model.

Analytisk tegning er ikke længere så udbredt i vesten, så undervejs på kurset vil du højst sandsynligt få et helt nyt blik på, hvad tegning er.

Analytisk tegning er haptisk snarere end optisk, dvs. det er som at lave en skulptur, blot på papir. 

Farve:

Jo bedre formforståelse du har, des mere fri kan du være, når du maler.

Vi stræber efter et enkelt, realistisk, men også et frit og ekspressivt udtryk, som det findes hos f.eks. Sargent, Krøyer og Sorolla, der alle er malere fra tiden mellem naturalismens stringens og impressionismens frie leg. Vi vil arbejde med at forbedre din komposition, konstruktion og farveholdning samt at ignorere unødvendige detaljer. Du vil med andre ord blive trænet i at male med stærke og overbevisende penselstrøg.

Rasmus Aaggard Foto Kvadratisk

Rasmus Aagaard

Daglig leder

Grundlægger af TegneskoleKBH
Vinder af DR1-programmet Danmarks bedste Portrætmaler 2018.
Følg ham på Instagram HER
Se eksempler på hans arbejder på rasmusaagaard.com