Klassisk kunst er bygget op omkring en række grundlæggende discipliner, som alle indgår i dagholdets pensum:

  • Stilleben
  • Tegninger efter gipsafstøbninger
  • Mesterstudie
  • Portræt
  • Figurstudie
  • Croquis

Læs mere om de enkelte discipliner herunder.

Stilleben

Stilleben eller opstilling som det kaldes på dansk, er noget af det første du vil blive præsenteret for på TegneskoleKBH.
Her skal du koncentrere dig om at finde en god komposition, rigtige proportioner, og en overbevisende konstruktion.

Dernæst handler det om at fremhæve formerne ved at skravere.
Vi starter med meget simple opstillinger af geometriske former, for derefter at gå over til organiske former.
Derefter bliver opstillingerne langsomt mere og mere udfordrende.

Tegning efter gipsafstøbninger

Tegning efter gipsafstøbninger, er det logiske skridt mellem opstillinger af simple geometriske figurer, og tegning efter model.
Selv den bedste model kan umuligt sidde ligeså stille som en statue, og enhver bevægelse fra modellens side, vil utvivlsomt gøre livet vanskeligt for en aspirerende kunstner. De hvide gipsafstøbninger gør i øvrigt formen tydeligere, da der ikke er farve og tekstur at tage hensyn til.
Derfor begynder vi på TegneskoleKBH med at tegne efter gipsafstøbninger, før vi begynder på lange studier efter en rigtig model.

Mesterstudie

Et vigtigt led i at lære at tegne som de gamle mestre fra renæssancen, er at tegne af direkte efter deres tegninger. Derfor vil du som elev på TegneskoleKBH ofte få som lektie at tegne et studie af eksempelvis Michelangelo eller Rubens.

Det kan være en stor udfordring at tegne efter en rigtig model, og mesterstudier vil give dig muligheden for at studere hvordan andre kunstnere har valgt at fortolke den menneskelige form.
Her kan du øve dig i at forfine din arbejdsgang, og du kan studere hvordan de gamle mestre brugte skraveringer og tone til at vise formen.

Portræt

Når det gælder portrættegning, så starter de fleste gerne med at tegne øjnene. På TegneskoleKBH tegner vi de store former først, med andre ord gælder det i første omgang om at fange hovedets form.
Derfor bruger vi lang tid på at studere kraniets opbygning, ansigtets proportioner og hovedets store planer.

På TegneskoleKBH sidder eleverne ofte portræt-model for hinanden.

Figurstudie

Siden renæssancen har studier af nøgenmodel været en grundpille indenfor billedkunsten.
TegneskoleKBH er den eneste skole på sjælland, der tilbyder undervisning i langtidsstudie efter nøgenmodel. Selv statsstøttede uddannelser som Det kongelige danske Kunstakademi og Danmarks Designskole har for længst droppet denne klassiske disciplin.

I de længere stillinger (2-8) timer, får du tid til at gå grundigere til værks, og virkelig gennemarbejde dine figurstudier.
I de længere studier vil du også have mulighed for at modellere mindre elementer, såsom knæ, fødder og hænder.

Langtidsstudier er beregnet til at give eleven tid til en grundig undersøgelse og bearbejdning af formen.
Tegning bygges langsomt op, ved først at lede efter et generelt omrids, og derefter langsomt at bryde den store form op, i mindre og mindre dele,
ligesom en billedhugger der står foran en marmor-blok, og først hugger de aller største facetter af, dernæst lidt mindre, og så lidt mindre etc.
Ved langtidsstudier bliver eleven presset til at være præcis i sin opmåling af proportioner og vinkler, og grundig i sin rumlige konstruktion.

Hvis du vil have din kunst til at leve og ånde, så skal du også kunne tegne efter rigtige levende mennesker.

Croquis

Croquis er fransk og betyder egentlig skitse, men bliver brugt som betegnelse for hurtige tegninger efter nøgenmodel.

I de hurtige tegninger (2-15 minutter) lærer du at tegne menneskets stilling (gestik), og øver dig i at få en levende og flydende streg.

Gennem mange hurtige tegninger skærper du også din sans for sans for proportioner, og mennesket-kroppens rumlighed.

Hurtige skitser har mange forskellige funktioner.
Dels kan det være et redskab til at varme hånden op, inden et længere studie, men det kan også bruges til at tegne motivet fra flere forskellige vinkler,
inden et længere studie, for at få en bedre rumlig forståelse inden man går i gang.

Skitsen kan være en måde at prøve forskellige kompositioner af, eller det kan simpelthen bare være et led i at træne konstruktion, anatomi, perspektiv etc.
Skitsen er også det tidspunkt hvor kunstneren kan lege med abstraktioner over sit motiv, og prøve at se hvor lidt man kan slippe afsted med?
Hvor meget skal der til, før man kan skelne én person fra en anden?
Er der nogle abstrakte kvaliteter der er specielt ved netop dette motiv, som kan fremhæves? (f.eks. lodrette linjer, mørke trekanter eller lignende).